SZKOŁA DLA RODZICÓW

Zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców”

Program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.
Udział w zajęciach umożliwia nabycie umiejętności lepszego porozumiewania się z dzieckiem, refleksję nad własną postawa wychowawczą, wymianę doświadczeń; umożliwia stawianie małych kroków ku głębszej relacji , dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Główne motto szkolenia brzmi: „Wychowywać to akceptować i wymagać”
Program w dużej mierze bazuje na cyklu książek A.Faber i E.Mazalish pt. „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały. Jak słuchać żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Tematy kolejnych spotkań:
1. zajęcia integracyjne
2. granice- czy są potrzebne?
3. co zrobić, aby pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami?
4. jak zachęcić dziecko do współpracy?
5. zamiast karania- jak i kiedy wyciągać konsekwencje?
6. jak zachęcać dziecko do bycia samodzielnym?
7. co zrobić aby uwolnić dziecko od grania określonych ról?
8. jak rozwiązywać problemy i konflikty w relacjach z dzieckiem?
9. jak chwalić dziecko, aby chciało powtarzać pożądane zachowania?
10. spotkanie rodzinne.

Szkoła dla Rodziców” jest realizowana w formie zajęć warsztatowych (10 spotkań). Zajęcia zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, w zależności od ustaleń grupy mogą się odbywać w systemie spotkań weekendowych.

Zajęcia mogą być bezpłatne, częściowo odpłatne – w ramach uzyskanego dofinansowania lub całkowicie odpłatne. 

Zapisy mailowo: stowmm@gmail.com Prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, wieku dzieci. Skontaktujemy się z Państwem, gdy kolejna Szkoła będzie uruchomiona.