PORADNICTWO RODZINNE

Poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysowe, spotkania rodzinne, możliwe są:

– nieodpłatnie (lub częściowo odpłatne) – w ramach realizowanych programów

– odpłatnie

Prosimy o kontakt z naszymi współpracownikami