O STOWARZYSZENIU

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI – MŁODYM”, UL. ZWYCIĘSTWA 168 75-612 KOSZALIN

TELEFON/FAX +48 94/340 35 22; MOBILE +48 513 606 445 e-mail: stowmm@gmail.com

NIP: 669-20-26-526     REGON: 330318838

KONTO STOWARZYSZENIA:  mBank 42 1140 2017 0000 4102 1292 7133

KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie jest organizacją pożytku publicznego, działającą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 96 poz. 873 z dn. 13.04.2003 roku). Stowarzyszenie jest organizacją wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000051371 i z tego tytułu jest uprawnione do uzyskiwania środków z tytułu wpłat z 1,5%.

Ze Stowarzyszeniem współpracują psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, terapeuci – słowem specjaliści, którzy zajmują się niesieniem kompleksowej pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom.

Są wśród nas tylko pasjonaci, odpowiedzialni, kreatywni, rozumiejący innych.

Najważniejsza jest jednak HISTORIA naszego Stowarzyszenia. Skąd się wzięliśmy? Aby to zrozumieć, należy cofnąć się do 1990 roku. Byliśmy pierwszą organizacją, która zajęła się nastolatkami, ich problemami, kryzysami psychicznymi przez nich doświadczanymi. Jedna pani psycholog zaczęła pracować w godzinach popołudniowych, dzięki temu zebrała grupę tzw. trudnej młodzieży. W tej grupie narodził się pomysł powstania stowarzyszenia. 17 latka pojechała do telewizji w Warszawie, aby wziąć udział w programie poruszającym problemy młodzieży. To był rok 1991Pani psycholog została zaproszona przez prof. Marię Łopatkową na Ogólnopolski Zlot Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Pojechała tam pani psycholog z dwójką młodych ludzi. Po powrocie założyliśmy Oddział Towarzystwa Pomocy Młodzieży w Koszalinie, który w 1994 roku przekształcił się w samodzielną organizację Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”. Od początku wiedzieliśmy, że młodzież będzie naszym głównym beneficjentem. W miarę upływu lat rozszerzaliśmy naszą działalność – trafiały do nas coraz młodsze osoby (obecnie od 3 r.ż.) i ich rodzice; coraz poważniejsze problemy, coraz nowsze i skuteczniejsze metody rozwiązywania problemów. Dzisiaj tamta 17 latka ma 49 lat i jest prezesem stowarzyszenia, a pani psycholog ma 60 lat i jest wiceprezesem.

PODSTAWA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie realizuje programy zlecone przez gminy, instytucje i organizacje samorządowe, rządowe, fundacje. W ramach pozyskanych środków finansowych Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego – działania te wynikają ze specyfiki programu i skierowane są do określonych grup odbiorców. Stowarzyszenie prowadzi także odpłatną działalność pożytku publicznego. 

Oznacza to, że nieodpłatna działalność jest dostępna TYLKO w ramach pozyskanych dotacji, dla określonych grup odbiorców, z określonym limitem godzin.

„Młodzi-Młodym” to także miejsce dla młodzieży która odnajduje sens życia i działania w pomocy swoim rówieśnikom. Wpisujemy się w krajobraz koszalińskich organizacji pozarządowych od 1994 r, lata mijają, a przez Stowarzyszenie „przewijają się” nowe pokolenia, którym przyświeca ten sam cel „pomoc poprzez działanie”.