O STOWARZYSZENIU

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI – MŁODYM”, UL. ZWYCIĘSTWA 168 75-612 KOSZALIN

TELEFON/FAX +48 94/340 35 22; MOBILE +48 513 606 445 e-mail: stowmm@gmail.com

NIP: 669-20-26-526     REGON: 330318838

KONTO STOWARZYSZENIA:  mBank 42 1140 2017 0000 4102 1292 7133

KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie jest organizacją pożytku publicznego, działającą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 96 poz. 873 z dn. 13.04.2003 roku). Stowarzyszenie jest organizacją wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000051371 i z tego tytułu jest uprawnione do uzyskiwania środków z tytułu wpłat z 1%.

Ze Stowarzyszeniem współpracują psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, terapeuci – słowem specjaliści, którzy zajmują się niesieniem kompleksowej pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom.

Są wśród nas tylko pasjonaci, odpowiedzialni, kreatywni, rozumiejący innych.

PODSTAWA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie realizuje programy zlecone przez gminy, instytucje i organizacje samorządowe, rządowe, fundacje. W ramach pozyskanych środków finansowych Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego – działania te wynikają ze specyfiki programu i skierowane są do określonych grup odbiorców. Stowarzyszenie prowadzi także odpłatną działalność pożytku publicznego. 

Oznacza to, że nieodpłatna działalność jest dostępna TYLKO w ramach pozyskanych dotacji, dla określonych grup odbiorców, z określonym limitem godzin.


NASZE CELE

„Młodzi-Młodym” to także miejsce dla młodzieży która odnajduje sens życia i działania w pomocy swoim rówieśnikom. Wpisujemy się w krajobraz koszalińskich organizacji pozarządowych od 1994 r, lata mijają, a przez Stowarzyszenie „przewijają się” nowe pokolenia, którym przyświeca ten sam cel „pomoc poprzez działanie”.