DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie realizuje programy w obszarach:

1. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym szczególnie zdrowia psychicznego;

3. Przeciwdziałania patologiom społecznym;

4. Profilaktyki zdrowego stylu życia, w tym profilaktyki uzależnień;

5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

6. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

7. Rozwoju emocjonalnego i społecznego młodzieży, w tym praca z młodzieżowymi liderami i wolontariuszami.

 

DZIAŁANIA (młodzież i dorośli):

POMOC
– poradnictwo indywidualne
– poradnictwo rodzinne
– interwencje kryzysowe
– terapia psychologiczna, pedagogiczna, rodzinna
– mediacje
– konsultacje psychiatryczne
– grupy socjoterapeutyczne
– obozy socjoterapeutyczne

EDUKACJA
– trening zastępowania agresji
– szkoła dla rodziców i wychowawców
– profilaktyka uzależnień
– promocja zdrowego stylu życia
– młodzieżowi liderzy
– trening kontroli złości
– trening pewności siebie

ROZWÓJ
– trening interpersonalny
– trening asertywności
– trening umiejętności wychowawczych
– trening umiejętności społecznych
– wolontariat
– obozy rozwojowe dla dzieci, młodzieży, całych rodzin
– superwizje, spotkania kliniczne
– szkolenia dla nauczycieli, kuratorów sądowych i innych grup zawodowych

 

KONTO STOWARZYSZENIA 

mBank 42 1140 2017 0000 4102 1292 7133

darowiznę na cele statutowe Organizacji Pożytku Publicznego można odliczyć od podatku