DZIAŁANIA EDUKACYJNO SZKOLENIOWE SPiT „M-M”

W swojej siedzibie oraz w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Koszalina i okolic, prowadzimy od wielu lat zajęcia dla uczniów, pedagogów nauczycieli i rodziców. W Stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia „Szkoły rodziców”, w szkołach realizujemy warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, dotyczące zapobiegania agresji, problematyki rozwoju osobistego, zajęcia integracyjne, zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej.
Więcej informacji: Marta Wołoszyn – 502 103 664