Nowy Rok i Nowe Programy

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem rozpoczynamy realizację naszych programów:

Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zrealizujemy program: SYNERGIA (realizujemy ten program, z modyfikacjami – od 1995 roku); osoby spełniające kryteria udziału w programie mogą z niego skorzystać bezpłatnie (młodzież i rodzice osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz używające ich szkodliwie):

  • warsztaty umiejętności wychowawczych
  • interwencje kryzysowe

Dzięki dofinansowaniu z Gminy Miasto Koszalin zrealizujemy programy: SYNERGIA, SZKOŁA DLA RODZICÓW, PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY, FRED, PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY HIV/AIDS:

  • poradnictwo psychologiczne
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • interwencje kryzysowe
  • warsztaty Szkoła dla Rodziców
  • warsztaty dla rodzin PWR
  • rozmowa motywująca i warsztaty wczesnej interwencji dla osób „przyłapanych” na spożyciu substancji psychoaktywnej
  • dyżury i konsultacje dla osób chcących bezpłatnie i anonimowo wykonać badanie w kierunku HIV (nowa siedziba PKD: Specjalistyczny Zespół Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Niepodległości 44-48, wejście G, gabinet 5 – w każdą środę, w godzinach 13 – 17)

UWAGA! Korzystanie z powyższych działań może być częściowo odpłatne (poradnictwo psychologiczne, Szkoła dla Rodziców).

Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Centrum ds. AIDS zrealizujemy program: PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY HIV/AIDS, dzięki któremu wykonacie Państwo BEZPŁATNIE I ANONIMOWO badanie na obecność HIV. W każdą środę, w godzinach 13 – 17 możecie zgłosić się, BEZ SKIEROWANIA, BEZ UMAWIANIA SIĘ. (nowa siedziba PKD: Specjalistyczny Zespół Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Niepodległości 44-48, wejście G, gabinet 5)