TRENING INTERPERSONALNY DLA DOROSŁYCH

A MOŻE BY SIĘ TAK ZATRZYMAĆ?

wejść w kontakt ze sobą, dowiedzieć się głębszej prawdy o sobie i innych ludziach…

LUDZIE MÓWIĄ, ŻE „UDZIAŁ W TRENINGU TO MOCNE I DOBRE DOŚWIADCZENIE, ALE NIE DO OPOWIEDZENIA – TRZEBA SAMEMU ZOBACZYĆ”

TRENING INTERPERSONALNY

to wyjątkowa forma pracy, podczas której doświadcza się bycia z ludźmi. Uczestnicy przyglądają się:

  • sobie i swojemu stylowi budowania i podtrzymywania kontaktu z innymi
  • sposobom reakcji na zachowania innych uczestników

Ten sposób pracy oparty jest na procesie grupowym. Nie ma programu. Trenerzy i uczestnicy zajmują się tym, co dzieje się pomiędzy nimi TU I TERAZ w trakcie treningu. Doświadczają, obserwują, dokonują refleksji i rozmawiają o tym, co się wydarza, spotykają się z emocjami własnymi i innych uczestników.

W trakcie treningu nie szuka się przyczyn określonych zachowań czy uczuć, raczej zachęca się do ich autentycznego wyrażania.

Kto znajdzie się na treningu jest niespodzianką i jednocześnie szansą, wyzwaniem – możemy „przeglądać” się w spojrzeniach nieznanych nam osób, doświadczać tego, jak na nas reagują, co ich do nas zbliża, a co dystansuje.

W treningu mogą wziąć udział osoby dorosłe, zainteresowane swoim rozwojem.

Wielkość grupy: do 14 osób

Organizacja zajęć:

  • 40 godzinny trening wyjazdowy (czwartek – niedziela) – dojazd we własnym zakresie
  • czwartek: 17:30 – 20:30, piątek i sobota: 9:00 – 18:30, niedziela: 9:00 – 13:00
  • zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku wypoczynkowym nad morzem
  • udział w treningu jest całkowicie dobrowolny
  • uczestnicy deklarują, że nie będą wyjeżdżać w trakcie treningu ani przed jego zakończeniem
  • uczestnicy biorą ze sobą wygodny strój

Całkowity koszt (z zakwaterowaniem i wyżywieniem): 2800,00

Zgłoszenia: stowmm@gmail.com – z dopiskiem: trening interpersonalny

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu się grupy. Udział w treningu poprzedzony jest krótką konsultacją indywidualną (może być on-line).

Trenerzy: mgr Violetta Południak – psycholog, terapeuta rodzinny, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii PTP. W zawodzie psychologa i trenera od 35 lat. mgr Marta Wołoszyn – psycholog, socjolog, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii PTP. W zawodzie psychologa i trenera od 25 lat.

Trening interpersonalny - poznaj swoje mocne strony – Oficjalna strona  Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie