Bezpłatna pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom Ukrainy

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Stowarzyszenie Profilaktyki Terapii "Młodzi Młodym" w Koszalinie zapewnia BEZPŁATNĄ pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy. Pomożemy dzieciom, młodzieży, dorosłym. kontakt: 513 513606445 606 445 502 103 664 501 640 467”