SZKOŁA DLA RODZICÓW

Informujemy, że w prawie w każdym miesiącu rozpoczynamy kolejne zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. To cykl 6 (weekendowo) lub 8-10 (co tydzień) spotkań.

Koszt udziału rodzica w pełnym cyklu wynosi 600 zł

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

JAK MÓWIĆ, ABY DZIECI SŁUCHAŁY? JAK SŁUCHAĆ, ABY DZIECI MÓWIŁY?
1. ZROZUM, ŻE DZIECKO PRZEŻYWA RÓŻNORODNE EMOCJE, NIEKTÓRE Z NICH SĄ PRZYJEMNE, INNE NIE; JEDNE DZIECKO CHCE PRZEŻYWAĆ, INNYCH NIE.
2. WSZYSTKIE EMOCJE MOŻNA ZAAKCEPTOWAĆ.
3. EMOCJE SĄ OK. ZACHOWANIA POD WPŁYWEM TYCH EMOCJI, KTÓRE SĄ TRUDNE NALEŻY ZMIENIAĆ!
4. JEŚLI POZWOLIMY DZIECKU NA ISTNIENIE UCZUĆ, BĘDZIE MOGŁO PODJĄĆ DECYZJĘ, CO W DANEJ SYTUACJI POWINNO Z NIMI ZROBIĆ – TAK, ABY BYŁO TO BEZPIECZNE ZARÓWNO DLA DZIECKA, JAK I DLA JEGO OTOCZENIA.