Pod górkę do zdrowia IV edycja z dotacją MRiPS

doceniło nasz program.

W ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” można było uzyskać dofinansowanie do programów skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, doświadczających kryzysu psychicznego. DROGA do dotacji była dłłłłłłłuuuuuugggggga.

Najpierw napisaliśmy program (po zapoznaniu się z warunkami),

Potem wysłaliśmy nasz program POD GÓRKĘ DO ZDROWIA IV EDYCJA do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Stamtąd 6 najlepszych programów zostało wysłanych do MRiPS. W wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymaliśmy dofinansowanie, w prawie 100% z wnioskowanej przez nas kwoty.

Teraz zaczynamy realizować nasz program.

W ramach programu oferujemy:

  • poradnictwo dla dzieci i młodzieży po kryzysie psychicznym – w ramach programu uzyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu możemy zrealizować 100 godzin w okresie od maja do grudnia 2021 – to 11 godzin w miesiącu, przy założeniu, że 1 spotkanie trwa 1 godzinę
  • spotkania dla rodzin dzieci i młodzieży po kryzysie psychicznym – w ramach programu uzyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu możemy zrealizować 140 godzin w okresie od maja do grudnia 2021 – to 10 spotkań w miesiącu, przy założeniu, że 1 spotkanie z rodziną trwa ok. 1,5 godziny
  • spotkania grupy samopomocowej dla rodziców – w ramach programu realizujemy to zadanie wolontarystycznie, to 60 godzin w okresie od maja do grudnia 2021
  • warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży po kryzysie psychicznym – warsztaty dla jednej grupy rodziców (do 8 osób)
  • grupę rozwojową dla młodzieży po kryzysie psychicznym – w ramach programu realizujemy to zadanie ze środków własnych, to 80 godzin zajęć w okresie od maja do grudnia 2021
  • wyjazdowy turnus dla rodzin po kryzysie psychicznym – turnus dla 15 osób, które wcześniej już korzystały z odpłatnej pomocy Stowarzyszenia
  • nakręcimy film poruszający tematykę zdrowia psychicznego
  • poprowadzimy debaty o zdrowiu psychicznym – w ramach wolontariatu odbędą się trzy debaty
  • wydamy gazetę poruszającą problematykę zdrowia psychicznego

Udział w programie jest bezpłatny. Dla osób spełniających kryteria programu. Do limitu godzin dostępnych w ramach programu.

Wszelkie pytania odnośnie udziału w programie prosimy kierować na adres: stowmm@gmail.com w temacie proszę wpisać: „Pod górkę do zdrowia IV edycja”

Poprzednie edycje w obrazkach: