Szkoła dla Rodziców

Informujemy, że w prawie w każdym miesiącu rozpoczynamy kolejne zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. To cykl 10 lub 6 spotkań.

Pierwszeństwo mają rodzice, którzy jeszcze nie brali udziału w takich zajęciach. Koszt udziału rodzica w pełnym cyklu wynosi 600 zł.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com