Pod górkę do zdrowia II edycja

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
doceniło nasz projekt,
doceniło i dofinansowało..

POD GÓRKĘ DO ZDROWIA – II edycja

Nasz program uzyskał dofinansowanie w programie “Od zależności ku samodzielności” dla osób po kryzysach psychicznych.

Do udziału w programie zapraszamy młodych ludzi oraz ich rodziców, którzy doświadczyli kryzysu psychicznego, mają trudności w codziennym życiu z powodu przeżywanych emocji. 

Udział w programie jest bezpłatny.

W programie m.in.:
– spotkania terapeutyczne dla młodzieży
– spotkania terapeutyczne dla rodzin
– warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin
– wyjazdowy turnus terapeutyczny
– warsztaty twórcze dla młodzieży
– grupa samopomocowa dla rodzin
– wystawa i gazeta

W każdą środę w godzinach 12 – 14 zapraszamy na bezpłatną konsultację w siedzibie Stowarzyszenia, w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 168 – III piętro. Dowiecie się Państwo, jaką pomoc możecie uzyskać  w ramach programu.

Zapraszamy również na naszego FB