Archiwum: wrzesień 2021

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Informujemy, że w prawie w każdym miesiącu rozpoczynamy kolejne zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. To cykl 6 (weekendowo) lub 8-10 (co tydzień) spotkań.

Koszt udziału rodzica w pełnym cyklu wynosi 600 zł

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

JAK MÓWIĆ, ABY DZIECI SŁUCHAŁY? JAK SŁUCHAĆ, ABY DZIECI MÓWIŁY?
1. ZROZUM, ŻE DZIECKO PRZEŻYWA RÓŻNORODNE EMOCJE, NIEKTÓRE Z NICH SĄ PRZYJEMNE, INNE NIE; JEDNE DZIECKO CHCE PRZEŻYWAĆ, INNYCH NIE.
2. WSZYSTKIE EMOCJE MOŻNA ZAAKCEPTOWAĆ.
3. EMOCJE SĄ OK. ZACHOWANIA POD WPŁYWEM TYCH EMOCJI, KTÓRE SĄ TRUDNE NALEŻY ZMIENIAĆ!
4. JEŚLI POZWOLIMY DZIECKU NA ISTNIENIE UCZUĆ, BĘDZIE MOGŁO PODJĄĆ DECYZJĘ, CO W DANEJ SYTUACJI POWINNO Z NIMI ZROBIĆ – TAK, ABY BYŁO TO BEZPIECZNE ZARÓWNO DLA DZIECKA, JAK I DLA JEGO OTOCZENIA.

Szkoła dla Rodziców

Informujemy, że w prawie w każdym miesiącu rozpoczynamy kolejne zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. To cykl 10 lub 6 spotkań.

Pierwszeństwo mają rodzice, którzy jeszcze nie brali udziału w takich zajęciach. Koszt udziału rodzica w pełnym cyklu wynosi 600 zł.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Grupa terapeutyczna dla młodzieży
Dla kogo?
Zajęcia skierowane są do uczniów szkół średnich (15-19 lat), którzy:
– mają niską lub niestabilną samoocenę, brakuje im pewności siebie
– czują się samotni, nierozumiani przez innych, mają trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu relacji rówieśniczych
– mają trudności z mówieniem o sobie, o swoich przeżyciach
– chcieliby lepiej poznać siebie
– chcieliby uczyć się wyrażać swoje zdanie, opinie
Jakie są cele zajęć?
– budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz poczucia wpływu na własne życie
– rozwijanie mocnych stron
– lepsze rozumienie własnych emocji i potrzeb
– rozwijanie kompetencji społecznych
Kiedy i gdzie się spotykamy?
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu i trwać 90 minut (w piątki w godzinach popołudniowych) w siedzibie Stowarzyszenia Młodzi-Młodym. Planowany czas trwania grupy to 6 miesięcy.
Zajęcia rozpoczną się po zebraniu się grupy (przewidywany czas: październik 2021).
Zajęcia poprowadzi psycholog psychoterapeutka Magdalena Południak.
Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny.
Jak dołączyć?
Osoby zainteresowane udziałem w grupie zapraszamy na indywidualną konsultację z terapeutką prowadzącą zajęcia . Celem konsultacji jest omówienie trudności potencjalnego uczestnika oraz jego gotowości do podjęcia terapii. Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie, w celu umówienia się prosimy o kontakt:
Magdalena Południak – tel. 508289976.

Trening Kontroli Złości

Czy twoje dziecko często się złości, krzyczy, popycha, bije lub niszczy przedmioty?
Jeśli tak, to ta wiadomość jest dla ciebie.
Trening Kontroli Złości to część programu rozwijającego kompetencje społeczne, dzięki któremu uczestnicy nauczą się zastępować zachowania agresywne zachowaniami prospołecznymi.
Złość jest uczuciem trudnym, najczęściej generującym zachowanie agresywne, napięcia w relacjach z otoczeniem.
Zajęcia pomagają oswoić tę trudną emocję i wykorzystać do konstruktywnego działania energię, jaką daje złość. W czasie zajęć uczestnicy uczą się określać przyczyny złości, rozpoznawać sygnały dawane przez ciało, stosować samoupomnienia, reduktory napięcia i nagrody.
Ćwiczenia poprawiają jakość relacji i komunikacji, a także pozwalają efektywniej radzić sobie ze złością swoją i innych.
Trening, zakłada aktywny udział uczestników, pomaga wytworzyć nowe nawyki reagowania w sytuacji złości.
Skierowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat, jednak zaangażowani są też rodzice, dzięki czemu ćwiczenie nowych nawyków odbywa się również w domu.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, 4 – 5 uczestników z rodzicami.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącą zajęcia mgr Joanną Hnat – psychologiem, pod numerem 667118816