Archiwum: kwiecień 2019

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Działając zgodnie z § 23 rozdziału IV Statutu Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi- Młodym” w Koszalinie:

Zarząd podjął decyzję o terminie Walnego Zebrania Członków na dzień 13.05.2019 roku, na godzinę 20:00 (pierwszy termin) w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 168. W przypadku nieobecności odpowiedniej liczby członków uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Członków odbędzie się 13.05.2019 roku o godz. 20:30 (drugi termin).

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NASZYCH CZŁONKÓW NA SPOTKANIE