Archiwum: maj 2018

RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – tzw. rozporządzenie RODO dostosowaliśmy politykę bezpieczeństwa do nowych przepisów.

Korzystając z oferty NASZEGO Stowarzyszenia będą Państwo proszeni o podpisanie klauzuli w zakresie ochrony danych osobowych:

np.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z TUTAJ ZNAJDZIE SIĘ INFORMACJA O RODZAJU OFERTY, Z KTÓREJ PAŃSTWO KORZYSTACIE. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 168 w Koszalinie (kod pocztowy: 75-612).

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 168, w Koszalinie (kod pocztowy: 75-612), tel.: (94) 340-35-22, adres e-mail: stowmm@gmail.com.
 2. Celem zbierania danych jest uczestnictwo … CEL ZAWSZE BĘDZIE JASNO OKREŚLONY
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w …………………………… W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w …………….
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana, tj. TUTAJ BĘDĄ WYMIENIONE ZBIERANE DANE będą udostępnione KOMU? w celu W JAKIM CELU?

Zakres zbieranych danych… ZAWSZE BĘDZIE JASNO OKREŚLONE JAKIE DANE BĘDĄ OD PAŃSTWA ZBIERANE

 • NP. Imię i nazwisko uczestnika
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres TUTAJ BĘDZIE PODANE, JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

OBÓZ BIESZCZADY 2018

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO NASZEGO BIURA PO KARTY OBOZOWE – OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8 – 16

 

W tym roku wyjeżdżamy 26 czerwca i wracamy 5 lipca.

Dla kogo jest nasz obóz?

Dla całych rodzin, dla samych dzieci, dla młodzieży

PASJA
PRZYGODA
PROFESJONALIZM

z miłości do gór,
z szacunku do drugiego człowieka

zorganizujemy OBÓZ W BIESZCZADACH – w Wetlinie, w Zajeździe Hnatowe Berdo

wyjeżdżamy z Koszalina 26 czerwca wieczorem
wyjedziemy z Bieszczad 5 lipca rano

co nas wyróżnia?
* indywidualne podejście do każdego uczestnika
* uważność na przeszkody i trudności
* wykwalifikowana kadra
* przemyślany program

Przy wpisaniu się na listę należy wpłacić 500 zł zaliczki
mBank 42 1140 2017 0000 4102 1292 7133
Koszt obozu: 2000 zł za osobę

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH LISTĘ ZAMYKAMY 31.03.2018 – ZGŁOSZENIA I WPŁATA ZALICZKI MOŻLIWA JEST TYLKO DO TEGO DNIA

Zdjęcie użytkownika Młodzi Młodym.

WSPÓLNIE DO CELU – program dla rodziców młodych osób pijących alkohol

Szanowni Państwo,

dzięki dofinansowaniu WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO będziemy realizować program Wspólnie do celu. Udział w programie dla rodziców z województwa zachodniopomorskiego jest BEZPŁATNY.

Program WSPÓLNIE DO CELU skoncentrowany jest na dostarczeniu rodzicom osób pijących alkohol wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania ról rodzicielskich, wzrost poczucia siły rodziców, uwrażliwienie ich na trudności w kontaktach z dziećmi. W ramach programu odbędą się:

 • spotkania diagnozująco – motywujące (indywidualnie) – 1 – 31.05.2018
 • spotkania  psychoedukacyjne (warsztaty grupowe – 30 godzin) – 1.06. – 31.08.2018
 • spotkania terapeutyczne – poradnictwo rodzinne (indywidualne i rodzinne) – 1.05. – 14.12.2018

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZYSŁANIE MAILA NA: stowmm@gmail.com

Ilość miejsc w programie ograniczona. O przyjęciu decyduje spełnianie kryteriów programu (program dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, dla rodziców, których dzieci piją alkohol) oraz kolejność zgłoszeń.