Archiwum: styczeń 2018

Dotacja z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W 2018 roku dzięki dofinansowaniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie nasze Stowarzyszenie będzie realizowało następujące programy dla wszystkich zainteresowanych osób:

 1. Program z zakresu profilaktyki selektywnej – SYNERGIA
  1. poradnictwo rodzinne
  2. zajęcia socjoterapeutyczne
 2. Program wsparcia dla rodzin – WSPÓLNIE DO CELU
  1. warsztaty umiejętności wychowawczych
 3. Program wczesnej interwencji – FreD
  1. rozmowa motywująca
  2. warsztaty wczesnej interwencji

UDZIAŁ BEZPŁATNY,