Archiwum: listopad 2017

SENS i BEZSENS PROFILAKTYKI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w wojewódzkiej debacie na temat uzależnień wśród młodzieży. ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ: synergia.debata2017@gmail.com

Miejsce i czas – Centrum Kultury 105 w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 168), 14 listopada 2017 roku w godzinach 9:30-15:30.

Debata jest adresowana do przedstawicieli wszystkich placówek oraz instytucji, które podejmują działania w zakresie profilaktyki.

Prelegenci, którzy potwierdzili swój udział:

  • Piotr Adamiak – kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi, współzałożyciel ośrodków MONARU w Łodzi i Kęblinach, specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, szkoleniowiec i wykładowca akademicki; przedstawi swój projekt autorski – Model Działań Systemowych – Przykład Sensownej Profilaktyki.
  • Witold Kędzierski – pedagog, terapeuta uzależnień, certyfikowany specjalista do spraw budowy lokalnych systemów profilaktycznych; opowie o profilaktyce afirmatywnej, czyli o tym aby (oraz jak) pokazywać jasne strony życia zamiast ciemnych, rozbudzać pasje i zainteresowania zamiast tropić zagrożenia, prowadzić ku zauroczeniu życiem zamiast życiem straszyć
  • Robert Piotr Łukasik – specjalista z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej, trener. Certyfikowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny edukator seksualny, certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka, trener Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie gender mainstreamingu, szkoleniowiec Ministerstwa Zdrowia w zakresie problematyki HIV/AIDS, streetworker i partyworker, wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. MSM przy Krajowym Centrum ds. AIDS; opowie m.in. o: konieczności dostosowywania odpowiednich sposobów i narzędzi oddziaływania na różne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Będzie mówił o grupach wsparcia i innych formach pomocy dla osób żyjących z HIV (obciążonych stygmatem choroby zakaźnej), o pracy metodą streetworkingu i partyworkingu wśród osób świadczących usługi seksualne oraz w grupie MSM
  • Bożena Pantoł – pedagog, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie, wykładowca akademicki, doradca zawodowy; opowie o programach profilaktycznych w szkołach oraz o strategiach profilaktycznych – czy istnieją optymalne
  • Violetta Południak – psycholog, socjoterapeuta, terapeuta rodzinny; zajmie się m.in. rodziną, więziami i bliskim kontaktem jako czynnikami chroniącymi; opowie też o uzależnieniach behawioralnych
  • dr Piotr Włodyga – trener komunikacji; opowie m.in. o tym, że: 1. Komunikacja ma swoją logiczną strukturę. 2. Rozumienie i przestrzeganie struktury komunikacji jest warunkiem dobrego kontaktu. 3. Bez kontaktu nie ma rozwoju. 4. Profilaktyka potrzebuje wrażliwości komunikacyjnej.
  • Mirosław Wolański – terapeuta uzależnień, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień MONAR w Grabowie; opowie m.in. o tym od czego się uzależniamy oraz jak wychować narkomana

Szczegóły na ulotce oraz pod numerem telefonu 609 312 236.