Archiwum: marzec 2017

WYBIERAM POMOC

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia witryny kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć

http://www.wybierampomoc.pl/

Na stronie dowiecie się Państwo, m.in.:

CZYM JEST PRZEMOC

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Takie są fakty:

  1. Przemoc jest intencjonalna – ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. Siły są nierównomierne – jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
  3. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste.
  4. Przemoc powoduje cierpienie i ból.

Przemoc psychiczna może przybierać różne formy, na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami itd.

Przemoc fizyczna to nie tylko bicie, które pozostawia rany i ślady, ale także spoliczkowanie, szarpanie, popychanie, ciągnięcie za włosy czy uszy.

Przemoc seksualna może przybrać formę zmuszania do niechcianych zachowań seksualnych (niezależnie od tego czy sytuacja dotyczy współmałżonków, czy też nie), lub niechcianego dotykania, oglądania materiałów o charakterze pornograficznym, czy opowiadania innym osobom o upodobaniach i zachowaniach seksualnych drugiej osoby itd.

Przemoc ekonomiczna może polegać na zabieraniu wszystkich pieniędzy, kontrolowaniu wszystkich wydatków, niszczeniu rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, czy pozostawieniu bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb itd.

Jedną z form przemocy w rodzinie wobec dzieci lub osób starszych czy niepełnosprawnych jest zaniedbanie. Przejawia się np. brakiem troski o żywienie, czystą odzież, opiekę medyczną lub leczenie, pozostawieniem bez opieki czy brakiem zainteresowania problemami tej osoby.

 

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowany z Funduszy Norweskich.

„Teatr – nasze zmagania z codziennością” finalistą II edycji programu Fundacji Tesco Dzieciom

Projekt Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie „Teatr – nasze zmagania z codziennością” zakwalifikował się do ścisłego finału II edycji programu Fundacji Tesco Dzieciom „Decydujesz, pomagamy”.
Teraz wszystko w Waszych rękach 🙂
8 marca rozpoczęło się głosowanie i bardzo liczymy na Wasze głosy 🙂
Oto instrukcja głosowania 🙂
1) Zrób zakupy w sklepie TESCO (w galerii handlowej Atrium)

2) Odbierz w kasie żeton (jeśli kasjer go nie daje, upomnij się o niego)

3) Znajdź urnę do głosowania (znajdują się przy wyjściu z kas samoobsługowych oraz przy kasach koło wózków sklepowych) – NASZA MA KOLOR ZIELONY I ZNAJDUJE SIĘ PO PRAWEJ STRONIE

4) Wrzuć żeton do naszej urny

W TEN SPOSÓB GŁOSUJESZ NA NASZ PROJEKT

Zdjęcie użytkownika Młodzi Młodym.

Zdjęcie użytkownika Młodzi Młodym.