Archiwum: sierpień 2016

Program wczesnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum nr 2 w Koszalinie

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ, RODZICÓW I NAUCZYCIELI DO KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, psychiatra) – w siedzibie naszego Stowarzyszenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia konsultacji – Violetta Południak 501 640 467, Marta Wołoszyn 502 103 664

Nasze Stowarzyszenie dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasto Koszalin rozpoczęło realizację zadania: Program wczesnej interwencji profilaktycznej. Program będzie realizowany do końca grudnia 2016 roku. W ramach programu młodzież, rodzice oraz kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Koszalinie objęci zostaną kompleksowymi działaniami o charakterze profilaktycznym, które służyć mają rozwojowi placówki.

  1. 5 kwietnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 pt. „Możemy, czy chcemy” z zespołem realizatorów programu wraz z superwizorem programu Piotrem Adamiakiem. Celem spotkania była diagnoza sytuacji problemowej, analiza potrzeb, wypracowanie możliwości współpracy w zakresie pożądanych zmian. Drugie takie spotkanie jest zaplanowane na październik 2016 roku.
  2. W szkole powstał Zespół Aktywnej Profilaktyki (w jego skład weszli wybrani nauczyciele, psycholog, pedagog), który bierze udział w spotkaniach superwizyjnych oraz w cyklu szkoleń „Praca z grupą” – celem jest przygotowanie nauczycieli do samodzielnej pracy z uczniami, stworzenie scenariuszy zajęć z uczniami.
  3. Rodziców zaprosiliśmy na spotkania-debaty „Znajdź czas dla swojego dziecka” – celem było zwrócenie uwagi na problemy przeżywane przez dorastającą młodzież oraz zagrożenia wynikające z faktu sięgania po środki zmieniające świadomość. Kolejne spotkania odbędą się się w nowym roku szkolnym.
  4. We wrześniu i październiku zostaną zorganizowane dwie debaty dla rodziców, nauczycieli, młodzieży „Razem” – cel: zwrócenie uwagi na możliwości współpracy w zakresie realizacji programów profilaktycznych w szkole.
  5. W każdej klasie odbyły się spotkania „Otwórz oczy, żyj”. Celem było zachęcenie młodzieży do udziału w zajęciach grupowych podnoszących umiejętności społeczne, nastawionych na budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
  6. Od września poprowadzimy zajęcia grupowe dla młodzieży „Zróbmy dla siebie więcej”.
  7. W ramach programu prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, młodzieży. Prowadzący: psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, psychiatra dziecięcy
  8. W grudniu odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację programu.

Dziękujemy dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Koszalinie oraz całej kadrze pedagogicznej za zaangażowanie w realizację programu oraz Gminie Miasto Koszalin za jego sfinansowanie.