Archiwum: marzec 2016

Zajęcia dla rodziców nastolatków

Szanowni Państwo, dziękujemy za to, że obdarzacie nas swoim zaufaniem. Lista na obecną Szkołę dla Rodziców nastolatków zapełniła się w 1,5 dnia – NIESTETY BRAK JUŻ MIEJSC. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie zgłoszenia na: stowmm@gmail.com

Rodziców małych dzieci prosimy o cierpliwość, zajęcia niedługo zostaną rozpoczęte.

zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach Szkoły dla rodziców.
Zajęcia rozpoczynają się w w czwartek – 31 marca 2016, w godzinach 17:00 – 19:00 – dla rodziców dzieci starszych i młodzieży.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 168 (III piętro).
Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań – zawsze w czwartki w godz. 17:00 – 19:00. W trakcie cyklu możliwa jest jedna nieobecność.

Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny i wynosi 25 zł za 2 godziny zajęć, całość 200 zł. Uwaga! Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia ich.

Odpłatność za zajęcia można wnieść na pierwszym spotkaniu – gotówką lub na konto Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi -Młodym” w Koszalinie mBank 42 1140 2017 0000 4102 1292 7133 z dopiskiem „spotkania z rodzicami – czwartek”

Zgłoszenia i informacje: stowwmm@gmail.com oraz 511325712

SZKOŁA DLA WYCHOWAWCÓW

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w szkoleniu: „SZKOŁA DLA WYCHOWAWCÓW”

Zajęcia mają na celu:

 • znalezienie rozwiązań trudnych sytuacji w kontakcie z dzieckiem;
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się, budowanie prawidłowych relacji z dziećmi;
 • pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rodzicami;
 • uświadomienie wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego;
 • uświadomienie, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowawca nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • integracja grupy;
 • nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, komunikacja;
 • osoba wychowawcy i jego rola w kontakcie z dzieckiem;
 • tworzenie kontraktu – umowy pracy z dziećmi;
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka;
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów;
 • zachęcanie dziecka do współpracy;
 • spotkanie z rodzicami.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w: Piątek: 15.15 – 19.00 i Sobota: 9.00 – 17.30 (z godzinną przerwą na obiad)

Łącznie: 30 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 450 zł/osobę

Terminy zostaną podane po zebraniu się grupy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: stowmm@gmail.com

Prowadzący: mgr Violetta Południak, dr Piotr Włodyga, mgr Marta Wołoszyn

SUPERWIZJA GRUPOWA DLA SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z LUDŹMI

Zapraszamy pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców oraz inne osoby pracujące na co dzień z ludźmi do udziału w 2-3 godzinnej SUPERWIZJI GRUPOWEJ, którą poprowadzi Piotr Adamiak – kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi; współzałożyciel ośrodków MONARU w Łodzi i Kęblinach; superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Superwizja odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 168, we wtorek 5 kwietnia 2016 (godziny zostaną podane po zebraniu się grupy).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: stowmm@gmail.com z dopiskiem „superwizja 5.04”

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (do 8 osób), decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienie opłaty. Udział w superwizji jest odpłatny (koszt zostanie podany po zebraniu się grupy).