Archiwum: luty 2016

Zajęcia dla młodzieży – Trening kreatywności

Zapraszamy młodzież na zajęcia warsztatowe

TRENING KREATYWNOŚCI

Dla kogo? – dla uczniów II i III klas gimnazjów

Po co?

 – by się rozwijać,

–  umieć bardziej elastycznie reagować na wyzwania,

– spędzić czas na dobrej zabawie,

– nauczyć się otwartości i spontaniczności w wyrażaniu swoich myśli, emocji, pomysłów,

oraz doskonalić umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

 Kiedy? –  w każdy piątek, godzina 18.00 – 20.00, od 11 marca 2016 roku do 17 czerwca 2016 roku (15 spotkań po 2 godziny);

Gdzie? – w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 168

Prowadząca – Beata Piwar – pedagog, socjoterapeuta

Zgłoszenia i dodatkowe informacje u prowadzącej – 608 518 141 lub w Biurze Stowarzyszenia

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży „Młodzi rozwiązują konflikty”

Zapraszamy młodzież na zajęcia warsztatowe

„MŁODZI ROZWIĄZUJĄ KONFLIKTY”

Dla kogo? – dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Co jest celem zajęć? – zdobycie umiejętności mediacyjnych, rozwijanie cech przywódczych, rozwijanie komunikacji, krytycznego myślenia i praktycznych umiejętności życiowych, budowanie poczucia własnej wartości;

 Kiedy? –  w każdy piątek, godzina 16.00-18.00, od 4 marca 2016 roku do 17 czerwca 2016 roku (16 spotkań po 2 godziny);

Gdzie? – w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 168

Prowadząca – Beata Piwar – pedagog, mediator, socjoterapeuta

Zgłoszenia i dodatkowe informacje u prowadzącej – 608 518 141 lub w Biurze Stowarzyszenia 94/340 35 22

Programy dofinansowane przez Gminę Miasto Koszalin w 2016

Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie w 2016 roku otrzymało dofinansowanie do pięciu programów realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Koszalin

1) Program SYNERGIA, w ramach którego będziemy realizować: Zajęcia socjoterapeutyczne, Zajęcia psychoedukacyjne Trening Zastępowania Agresji, Poradnictwo psychologiczne, Interwencje kryzysowe

2) Program wczesnej interwencji FreD, w ramach którego będziemy realizować: Warsztaty wczesnej interwencji, Rozmowy motywujące

3) Program SZKOŁA DLA RODZICÓW, w ramach którego będziemy realizować: Zajęcia w ramach „Szkoły dla Rodziców”

4) Program LIDER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, w ramach którego będziemy realizować: Warsztaty dla młodzieżowych liderów

5) Program PWR – PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY, którego celem jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od 10 do 14 lat. Program będzie realizowany w 3 wybranych szkołach.

Udział w poszczególnych zadaniach dofinansowanych w ramach programów jest możliwy – dla mieszkańców Koszalina; udział jest bezpłatny dla osób spełniających kryteria udziału w programie lub częściowo odpłatny

Dodatkowe informacje w godzinach pracy Biura Stowarzyszenia lub poprzez e-mail: stowmm@gmail.com

Dotacja 2016 z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie w 2016 roku otrzymało dofinansowanie do trzech programów realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

1) Program profilaktyki selektywnej SYNERGIA, w ramach którego będziemy realizować: Zajęcia socjoterapeutyczne, Zajęcia psychoedukacyjne Trening Zastępowania Agresji, Poradnictwo rodzinne, Interwencje kryzysowe

2) Program wczesnej interwencji FreD, w ramach którego będziemy realizować: Warsztaty wczesnej interwencji, Rozmowy motywujące

3) Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków WSPÓLNIE DO CELU, w ramach którego będziemy realizować: Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Udział w poszczególnych zadaniach dofinansowanych w ramach programów jest bezpłatny, dla osób spełniających kryteria udziału w programie.

Dodatkowe informacje w godzinach pracy Biura Stowarzyszenia lub poprzez e-mail: stowmm@gmail.com