Archiwum: czerwiec 2015

RAZEM DO CELU – II edycja

logo pomorze zachodnieStowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, jako jeden z trzech podmiotów, otrzymało dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego do programu RAZEM DO CELU – II edycja, w ramach programu z zakresu polityki społecznej: „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi”. W ramach tego programu możliwe będzie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy – poradnictwa psychologicznego, terapii rodzin, zajęć dla rodziców. Program przeznaczony jest DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH (starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) oraz ich rodziców. W ramach programu zostanie również zorganizowany obóz letni; udział w obozie jest częściowo odpłatny.

W ramach programu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo wszystkie potrzebne informacje. Punkt funkcjonuje w godzinach pracy Biura Stowarzyszenia, od poniedziałku do piątku, w godz.12:00 – 16:00.

W ramach programu możecie Państwo korzystać z następujących form pomocy:

– poradnictwo specjalistyczne

– terapia rodzin

– warsztaty: Wyjątkowe rodzicielstwo, czyli Szkoła dla rodziców wychowujących dzieci po kryzysie psychicznym (wrzesień – październik 2015)

– a już w lipcu jedziemy na obóz letni w Bieszczady

http://www.rops.wzp.pl/rozstrzygniecie-konkursu-ofert/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie

debata SENS I BEZsens PROFILAKTYKI

Scan12Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy na debaty: SENS I BEZsens PROFILAKTYKI, które odbędą się:

Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze, 8 czerwca 2015 roku, w godz. 13 – 16 Gimnazjum nr 11 w Koszalinie15 czerwca 2015 roku, w godz. 10 – 13 Gimnazjum w Tychowie17 czerwca 2015 roku, w godz. 10 – 13

Debaty są organizowane w związku z realizacją programu SYNERGIA współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012 – 2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku (umowa WWS/9/15 z dnia 25.02.2015)

Plan debaty:
* rozpoczęcie, przywitanie uczestników, informacja o programie Synergia
* praca w grupach: co to jest profilaktyka, cechy skutecznej profilaktyki (więcej…)

JAK MOTYLE

PROSIMY PAŃSTWA O ODDANIE GŁOSU NA NASZĄ INICJATYWĘ

Do naszego stowarzyszenia zgłasza się coraz więcej dzieci z zaburzeniem zachowania. Chcemy aby dzieci przychodziły do nas z chęcią, aby z entuzjazmem rozwiązywały swoje problemy i z nadzieją patrzyły na zmiany. Chcemy kształtować ich reakcje społeczne, ćwiczyć asertywność, tolerancję, empatię i umiejętność kontrolowania emocji. Nasi specjaliści każdej gąsieniczce pomagają, zmienić się w motyla. Aby ta przemiana była szybsza, łatwiejsza i mniej bolesna, potrzebna jest dobrze urządzona sala. Profesjonalne wyposażenie, będzie cieszyć i zaciekawiać dzieci, a przede wszystkim wspomoże ich rozwój. Są to dzieci, które powinny zostać objęte opieką jak najwcześniej. Brak pomocy spowoduje nawarstwianie się trudności w funkcjonowaniu społecznym, w domu, szkole, środowisku. Bez specjalistycznej pomocy będą “tułać” się po różnych placówkach pomocowych, często będą musiały korzystać z pomocy psychiatry i często też ze szpitala psychiatrycznego. W przyszłości mogą być zdiagnozowane jako niedostosowane społecznie lub/i zdemoralizowane i np. trafiać do MOS lub MOW, a koszty “przywracania” ich do społeczeństwa mogą być ogromne.

Trzeba tylko wejść na stronę i postępować zgodnie z instrukcją.

http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,565,jak-motyle.html