Archiwum: kwiecień 2015

FreD – trwają zapisy do nowej grupy

Zapraszamy do udziału w programie wczesnej interwencji FreD

Dla kogo? – dla młodych ludzi w wieku 14 – 21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Co jest celem zajęć? – podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania ? ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Jak? – program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych (3 spotkania w godzinach dopołudniowych)

Zgłoszenia w Biurze Stowarzyszenia – 94/340 35 22

więcej informacji o programie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315