aktualnosci

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Informujemy, że w prawie w każdym miesiącu rozpoczynamy kolejne zajęcia “Szkoły dla Rodziców”. To cykl 6 (weekendowo) lub 10 (co tydzień) spotkań.

Koszt udziału (odpłatność częściowa) rodzica w pełnym cyklu wynosi 300 zł.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

JAK MÓWIĆ, ABY DZIECI SŁUCHAŁY? JAK SŁUCHAĆ, ABY DZIECI MÓWIŁY?
1. ZROZUM, ŻE DZIECKO PRZEŻYWA RÓŻNORODNE EMOCJE, NIEKTÓRE Z NICH SĄ PRZYJEMNE, INNE NIE; JEDNE DZIECKO CHCE PRZEŻYWAĆ, INNYCH NIE.
2. WSZYSTKIE EMOCJE MOŻNA ZAAKCEPTOWAĆ.
3. EMOCJE SĄ OK. ZACHOWANIA POD WPŁYWEM TYCH EMOCJI, KTÓRE SĄ TRUDNE NALEŻY ZMIENIAĆ!
4. JEŚLI POZWOLIMY DZIECKU NA ISTNIENIE UCZUĆ, BĘDZIE MOGŁO PODJĄĆ DECYZJĘ, CO W DANEJ SYTUACJI POWINNO Z NIMI ZROBIĆ – TAK, ABY BYŁO TO BEZPIECZNE ZARÓWNO DLA DZIECKA, JAK I DLA JEGO OTOCZENIA.

Szkoła dla Rodziców

Informujemy, że w prawie w każdym miesiącu rozpoczynamy kolejne zajęcia “Szkoły dla Rodziców”. To cykl 10 lub 6 spotkań.

Pierwszeństwo mają rodzice, którzy jeszcze nie brali udziału w takich zajęciach. Koszt udziału (odpłatność częściowa) rodzica w pełnym cyklu wynosi 300 zł.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com

Szkoła dla Rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

8 września 2021 rozpoczną się kolejne zajęcia w ramach Szkoły dla Rodziców dzieci z Zespołem Aspergera.

Zajęcia będą odbywać się przez 8 kolejnych śród, w godzinach 17 – 19 i poprowadzi je mgr Marta Wołoszyn

Plan zajęć:

1 spotkanie – Moje dziecko – Wyjątkowa istota, z którą czasem mi bywa ciężko/którą czasem mam ochotę…* zaznacz właściwe

2 spotkanie – Ja Rodzic – Czego doświadczam, czego się boję, czy i kiedy odpoczywam

3 spotkanie – Zespół Aspergera – A jaką muzykę oni grają?

4 spotkanie – Diagnoza, informacja, ukrywanie – Po co to komu, będą mi współczuć i mnie oceniać

5 spotkanie – Szkoła i/lub przedszkole – Tak, tak… ale, wiecie Państwo, ja mam pod opieką….

6 spotkanie – Trening Kontroli Złości

7 spotkanie – Trening Umiejętności Społecznych

8 spotkanie – Ja Rodzic, part 2 – No tak… ale jak tu dotrwać do emerytury

W tej grupie już nie ma miejsc, zapraszamy jednak osoby chętne na kolejną (być może już w listopadzie).

Zapisy: WYŚLIJ MAIL na stowmm@gmail.com o treści: jestem zainteresowany(a) udziałem w zajęciach dla rodziców dzieci z ZA, podaj swój numer telefonu i… czekaj na informację

Zajęcia są częściowo odpłatne: 350 zł za osobę za cały cykl, jeśli przychodzi obydwoje rodziców – koszt to 250 zł za osobę za cały cykl

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

Grupa terapeutyczna dla młodzieży
Dla kogo?
Zajęcia skierowane są do uczniów szkół średnich (15-19 lat), którzy:
– mają niską lub niestabilną samoocenę, brakuje im pewności siebie
– czują się samotni, nierozumiani przez innych, mają trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu relacji rówieśniczych
– mają trudności z mówieniem o sobie, o swoich przeżyciach
– chcieliby lepiej poznać siebie
– chcieliby uczyć się wyrażać swoje zdanie, opinie
Jakie są cele zajęć?
– budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz poczucia wpływu na własne życie
– rozwijanie mocnych stron
– lepsze rozumienie własnych emocji i potrzeb
– rozwijanie kompetencji społecznych
Kiedy i gdzie się spotykamy?
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu i trwać 90 minut (w piątki w godzinach popołudniowych) w siedzibie Stowarzyszenia Młodzi-Młodym. Planowany czas trwania grupy to 6 miesięcy.
Zajęcia rozpoczną się po zebraniu się grupy (przewidywany czas: październik 2021).
Zajęcia poprowadzi psycholog psychoterapeutka Magdalena Południak.
Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny.
Jak dołączyć?
Osoby zainteresowane udziałem w grupie zapraszamy na indywidualną konsultację z terapeutką prowadzącą zajęcia . Celem konsultacji jest omówienie trudności potencjalnego uczestnika oraz jego gotowości do podjęcia terapii. Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie, w celu umówienia się prosimy o kontakt:
Magdalena Południak – tel. 508289976.

Trening Kontroli Złości

Czy twoje dziecko często się złości, krzyczy, popycha, bije lub niszczy przedmioty?
Jeśli tak, to ta wiadomość jest dla ciebie.
Trening Kontroli Złości to część programu rozwijającego kompetencje społeczne, dzięki któremu uczestnicy nauczą się zastępować zachowania agresywne zachowaniami prospołecznymi.
Złość jest uczuciem trudnym, najczęściej generującym zachowanie agresywne, napięcia w relacjach z otoczeniem.
Zajęcia pomagają oswoić tę trudną emocję i wykorzystać do konstruktywnego działania energię, jaką daje złość. W czasie zajęć uczestnicy uczą się określać przyczyny złości, rozpoznawać sygnały dawane przez ciało, stosować samoupomnienia, reduktory napięcia i nagrody.
Ćwiczenia poprawiają jakość relacji i komunikacji, a także pozwalają efektywniej radzić sobie ze złością swoją i innych.
Trening, zakłada aktywny udział uczestników, pomaga wytworzyć nowe nawyki reagowania w sytuacji złości.
Skierowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat, jednak zaangażowani są też rodzice, dzięki czemu ćwiczenie nowych nawyków odbywa się również w domu.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, 4 – 5 uczestników z rodzicami.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącą zajęcia mgr Joanną Hnat – psychologiem, pod numerem 667118816

W STRONĘ RODZINY

Zadanie dofinansowane ze środków WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPMORSKIEGO

W ramach programu przeprowadzimy:

 • poradnictwo rodzinne: możecie Państwo zgłaszać się do: psychologa mgr Violetty Południak, psychologa mgr Marty Wołoszyn, pedagoga mgr Witolda Kędzierskiego (numery telefonów w zakładce: Kadra na: https://www.mlodzi-mlodym.koszalin.pl
 • grupę rozwojową dla młodzieży: kontakt z psychologiem-psychoterapeutą mgr Magdaleną Południak
 • warsztaty dla rodziców: zgłoszenia na: stowmm@gmail.com z dopiskiem W stronę rodziny – udział w zajęciach jest częściowo odpłatny

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |

ROZWIJAMY RODZINY II EDYCJA

Pod górkę do zdrowia IV edycja z dotacją MRiPS

doceniło nasz program.

W ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Od zależności ku samodzielności” można było uzyskać dofinansowanie do programów skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, doświadczających kryzysu psychicznego. DROGA do dotacji była dłłłłłłłuuuuuugggggga.

Najpierw napisaliśmy program (po zapoznaniu się z warunkami),

Potem wysłaliśmy nasz program POD GÓRKĘ DO ZDROWIA IV EDYCJA do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Stamtąd 6 najlepszych programów zostało wysłanych do MRiPS. W wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymaliśmy dofinansowanie, w prawie 100% z wnioskowanej przez nas kwoty.

Teraz zaczynamy realizować nasz program.

W ramach programu oferujemy:

 • poradnictwo dla dzieci i młodzieży po kryzysie psychicznym – w ramach programu uzyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu możemy zrealizować 100 godzin w okresie od maja do grudnia 2021 – to 11 godzin w miesiącu, przy założeniu, że 1 spotkanie trwa 1 godzinę
 • spotkania dla rodzin dzieci i młodzieży po kryzysie psychicznym – w ramach programu uzyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu możemy zrealizować 140 godzin w okresie od maja do grudnia 2021 – to 10 spotkań w miesiącu, przy założeniu, że 1 spotkanie z rodziną trwa ok. 1,5 godziny
 • spotkania grupy samopomocowej dla rodziców – w ramach programu realizujemy to zadanie wolontarystycznie, to 60 godzin w okresie od maja do grudnia 2021
 • warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży po kryzysie psychicznym – warsztaty dla jednej grupy rodziców (do 8 osób)
 • grupę rozwojową dla młodzieży po kryzysie psychicznym – w ramach programu realizujemy to zadanie ze środków własnych, to 80 godzin zajęć w okresie od maja do grudnia 2021
 • wyjazdowy turnus dla rodzin po kryzysie psychicznym – turnus dla 15 osób, które wcześniej już korzystały z odpłatnej pomocy Stowarzyszenia
 • nakręcimy film poruszający tematykę zdrowia psychicznego
 • poprowadzimy debaty o zdrowiu psychicznym – w ramach wolontariatu odbędą się trzy debaty
 • wydamy gazetę poruszającą problematykę zdrowia psychicznego

Udział w programie jest bezpłatny. Dla osób spełniających kryteria programu. Do limitu godzin dostępnych w ramach programu.

Wszelkie pytania odnośnie udziału w programie prosimy kierować na adres: stowmm@gmail.com w temacie proszę wpisać: “Pod górkę do zdrowia IV edycja”

Poprzednie edycje w obrazkach:

DOTACJE 2021

Z przyjemnością przekazujemy dobre wieści o uzyskanych w tym roku dotacjach na nasze działania:

 1. MINISTERSTWO ZDROWIA – KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS – na działalność Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego HIV/AIDS: poradnictwo okołotestowe, wykonanie anonimowych i bezpłatnych badań w kierunku HIV
 2. MINISTERSTWO ZDROWIA – KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – na programy SYNERGIA: warsztaty umiejętności wychowawczych, interwencje kryzysowe, zajęcia socjoterapeutyczne; FRED: indywidualna rozmowa motywująca, warsztaty wczesnej interwencji
 3. GMINA MIASTO KOSZALIN – na programy: SYNERGIA: zajęcia socjoterapeutyczne, poradnictwo rodzinne; FRED: indywidualna rozmowa motywująca, warsztaty wczesnej interwencji; SZKOŁA DLA RODZICÓW – warsztaty dla rodziców (zajęcia częściowo odpłatne); PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY – warsztaty dla rodzin; MŁODZIEŻOWI LIDERZY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – warsztaty dla liderów; PKD – poradnictwo okołotestowe, wykonanie anonimowych i bezpłatnych badań w kierunku HIV