Szkoła dla Rodziców

Informujemy, że w czerwcu (najprawdopodobniej 11 czerwca) rozpoczniemy kolejne zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. Będzie to cykl 10 spotkań (2 godziny każde) lub 7 spotkań (3 godziny każde). Ustalimy to na miejscu.

Pierwszeństwo mają rodzice, którzy jeszcze nie brali udziału w takich zajęciach. Koszt udziału rodzica w pełnym cyklu wynosi 200 zł.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com