Archiwum: Maj 2020

OBÓZ 2020

Z przykrością informujemy, że tegoroczny obóz w Bieszczadach organizowany przez nasze stowarzyszenie, NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Ze względu na istniejącą sytuację uległy zmianie zasady prowadzenia tego rodzaju wypoczynku. Wprowadzono ograniczenia w zakresie noclegu, żywienia grup i sposobu prowadzenia zajęć. Nasz program musiałby się zmienić do tego stopnia, że przestałby być naszym programem, np. wszystkie zajęcia muszą być prowadzone wyłącznie na terenie obiektu.

Nie ma możliwości, aby nasz obóz prowadzić zgodnie z aktualnymi wymogami, i jednocześnie zachować wszystko to, co na naszych obozach jest ważne.

Liczymy na to, że za rok spotkamy się w Bieszczadach na obozie, w tej samej lub innej grupie.

Dziękujemy Wam, że chcieliście z nami pojechać w nasze ukochane Bieszczady (to właśnie tam odbył się pierwszy nasz obóz w 1990 roku!). Dziękujemy Wam, że chcieliście spędzić z nami ten wakacyjny czas.

W sprawie wpłaconej zaliczki, prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com

Viola i Marta.

Szkoła dla Rodziców

Informujemy, że w czerwcu (najprawdopodobniej 11 czerwca) rozpoczniemy kolejne zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. Będzie to cykl 10 spotkań (2 godziny każde) lub 7 spotkań (3 godziny każde). Ustalimy to na miejscu.

Pierwszeństwo mają rodzice, którzy jeszcze nie brali udziału w takich zajęciach. Koszt udziału rodzica w pełnym cyklu wynosi 200 zł.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: stowmm@gmail.com