OBÓZ LETNI W BIESZCZADACH 5-14 LIPCA 2015

obóz Bieszczady 2015Przypominamy, że zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca na obozie letnim w Wetlinie w okresie 5-14 lipca 2015 (wyjazd z Koszalina- 5 lipca, powrót- 14 lipca).
Obóz jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym w Koszalinie. Opiekę nad uczestnikami sprawuje zespół osób z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i rodzicami (psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, socjoterapeuci, terapeuci rodzin) na co dzień pracujących z młodzieżą i rodzicami, znających i rozumiejących ich potrzeby. (więcej…)

debata SENS I BEZsens PROFILAKTYKI

Scan12Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy na debatę SENS I BEZsens PROFILAKTYKI, która odbędzie się w Gimnazjum nr 11 w Koszalinie, 15 czerwca 2015 roku, w godz. 10 – 13.

Debata jest organizowana w związku z realizacją programu SYNERGIA współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012 – 2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku (umowa WWS/9/15 z dnia 25.02.2015)

Plan debaty:
* rozpoczęcie, przywitanie uczestników, informacja o programie Synergia
* praca w grupach: co to jest profulaktyka, cechy skutecznej profilaktyki (więcej…)

III Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

SZANOWNI PAŃSTWO,
Serdecznie zapraszamy na III Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, kóre odbędzie się w dniach 13 – 14 listopada 2015 roku.
Temat tegorocznego Forum to: „DRUGA SZANSA dla Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego”

Wyrównanie dostępu do różnych form opieki psychiatrycznej oraz wzbogacenie oferty terapeutycznej, która obecnie jest w większości ograniczona do poradni bądź poradni i oddziału psychiatrycznego, zlokalizowanego najczęściej w szpitalu psychiatrycznym to najważniejsze cele Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. Rozwiązania systemowe nie wystarczą jednak, by skutecznie chronić zdrowie psychiczne Polaków. (więcej…)

RAZEM DO CELU – II edycja

Szanowni Państwo,

logo pomorze zachodniez przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, jako jeden z trzech podmiotów, otrzymało dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego do programu RAZEM DO CELU – II edycja, w ramach programu z zakresu polityki społecznej: „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi”. W ramach tego programu możliwe będzie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy – poradnictwa psychologicznego, terapii rodzin, zajęć dla rodziców. Program przeznaczony jest DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH (starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) oraz ich rodziców. W ramach programu zostanie również zorganizowany obóz letni; udział w obozie jest częściowo odpłatny.

W ramach programu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo wszystkie potrzebne informacje. Punkt funkcjonuje w godzinach pracy Biura Stowarzyszenia, od poniedziałku do piątku, w godz.12:00 – 16:00.

http://www.rops.wzp.pl/rozstrzygniecie-konkursu-ofert/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie

FreD – trwają zapisy do nowej grupy

Zapraszamy do udziału w programie wczesnej interwencji FreD

Dla kogo? – dla młodych ludzi w wieku 14 – 21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Co jest celem zajęć? - podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania ? ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Jak? – program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych (3 spotkania w godzinach dopołudniowych)

Zgłoszenia w Biurze Stowarzyszenia – 94/340 35 22

więcej informacji o programie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315