Program wczesnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum nr 2 w Koszalinie

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ, RODZICÓW I NAUCZYCIELI DO KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, psychiatra) – w siedzibie naszego Stowarzyszenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia konsultacji – Violetta Południak 501 640 467, Marta Wołoszyn 502 103 664

Nasze Stowarzyszenie dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasto Koszalin rozpoczęło realizację zadania: Program wczesnej interwencji profilaktycznej. Program będzie realizowany do końca grudnia 2016 roku. W ramach programu młodzież, rodzice oraz kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Koszalinie objęci zostaną kompleksowymi działaniami o charakterze profilaktycznym, które służyć mają rozwojowi placówki.

 1. 5 kwietnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 pt. „Możemy, czy chcemy” z zespołem realizatorów programu wraz z superwizorem programu Piotrem Adamiakiem. Celem spotkania była diagnoza sytuacji problemowej, analiza potrzeb, wypracowanie możliwości współpracy w zakresie pożądanych zmian. Drugie takie spotkanie jest zaplanowane na październik 2016 roku.
 2. W szkole powstał Zespół Aktywnej Profilaktyki (w jego skład weszli wybrani nauczyciele, psycholog, pedagog), który bierze udział w spotkaniach superwizyjnych oraz w cyklu szkoleń „Praca z grupą” – celem jest przygotowanie nauczycieli do samodzielnej pracy z uczniami, stworzenie scenariuszy zajęć z uczniami.
 3. Rodziców zaprosiliśmy na spotkania-debaty „Znajdź czas dla swojego dziecka” – celem było zwrócenie uwagi na problemy przeżywane przez dorastającą młodzież oraz zagrożenia wynikające z faktu sięgania po środki zmieniające świadomość. Kolejne spotkania odbędą się się w nowym roku szkolnym.
 4. We wrześniu i październiku zostaną zorganizowane dwie debaty dla rodziców, nauczycieli, młodzieży „Razem” – cel: zwrócenie uwagi na możliwości współpracy w zakresie realizacji programów profilaktycznych w szkole.
 5. W każdej klasie odbyły się spotkania „Otwórz oczy, żyj”. Celem było zachęcenie młodzieży do udziału w zajęciach grupowych podnoszących umiejętności społeczne, nastawionych na budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
 6. Od września poprowadzimy zajęcia grupowe dla młodzieży „Zróbmy dla siebie więcej”.
 7. W ramach programu prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, młodzieży. Prowadzący: psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, psychiatra dziecięcy
 8. W grudniu odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację programu.

Dziękujemy dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Koszalinie oraz całej kadrze pedagogicznej za zaangażowanie w realizację programu oraz Gminie Miasto Koszalin za jego sfinansowanie.

Program SYNERGIA doceniony przez Województwo Zachodniopomorskie

23 maja 2016 roku, w Szczecinie podpisaliśmy umowę na realizację programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. SYNERGIA. Program jest współfinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie. Będzie realizowany w okresie od 1 czerwca do końca listopada tego roku.

W ramach programu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • Debata SENS i bezSENS PROFILAKTYKI – debaty odbędą się w trzech gminach: Bobolice, Świdwin, Sławno – w miesiącach wrzesień – paździeernik
 • Spotkania z rodzicami – Znajdź czas dla swojego dziecka – spotkania odbędą się w trzech gminach: Bobolice, Świdwin, Sławno – w miesiącach wrzesień – październik
 • Spotkania edukacyjne w ramach poradnictwa rodzinnego – realizowane są na bieżąco, zgodnie ze zgłoszeniami w siedzibie naszego Stowarzyszenia, natomiast w gminach: Bobolice, Świdwin, Sławno będą możliwe w terminach debat i spotkań z rodzicami w wyznaczonych godzinach

Bieżące informacje o realizacji programu – https://www.facebook.com/stowmm

GMINY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PROGRAMU ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI – Marta Wołoszyn 502 103 664

logo_pzSynergia 20160001Synergia 20160002

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło nasz program

LOGO-MRPiPS_poprawneZ wielka radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie do projektu „Pod górkę do zdrowia” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016.

Uzyskaliśmy 7,5 na 8 możliwych punktów w ocenie programu.

Droga do tej dotacji była długa:

– najpierw napisaliśmy nasz program

– potem uzyskaliśmy akceptację Gminy Miasto Koszalin

– następnie wysłaliśmy nasz program do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skąd program został wysłany – jako 1 z 6 najwyżej ocenionych projektów z terenu województwa zachodniopomorskiego do Ministerstwa

– aż w końcu znaleźliśmy nasze Stowarzyszenie na liście podmiotów, które uzyskały dofinansowanie! Na to czekaliśmy

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8016,wyniki-konkursu-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html

Teraz już tylko podpisanie umowy i możemy realizować program. O szczegółach programu powiadomimy wkrótce.

Obóz letni 2016 – Tatry

LISTA NA OBÓZ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA – ZAPRASZAMY ZA ROK

Zapraszamy serdecznie na obóz letni 2016 w Tatry. To propozycja skierowana do dzieci, młodzieży oraz rodziców, dla których ważne jest spędzanie czasu razem, w sposób zdrowy, twórczy i jednocześnie aktywny. Może jechać samo dziecko lub z rodzicami.

Tatry ulotka0001 Tatry ulotka0002

PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY W KIERUNKU HIV

PUNKT KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNY W KIERUNKU HIV URUCHOMIONY

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, dzięki dotacji Krajowego Centrum ds AIDS w Warszawie uruchomiło w Koszalinie Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny w kierunku HIV.

Zapraszamy na bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV, poprzedzone rozmową z konsultantem certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds AIDS

adres PKD prowadzonego przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”: Medical Beta, ul. Modrzejewskiej 4

PKD czynny w czwartki, w godzinach 15:30 – 18:30

Informacje o działalności PKD oraz telefon zaufania (w godzinach pracy PKD): telefon 692 590 884 e-mail: pkd.koszalin@gmail.com

PKD PKD1

znajdź nas na FB: https://www.facebook.com/PKDKoszalin/