FreD – trwają zapisy do nowej grupy

Zapraszamy do udziału w programie wczesnej interwencji FreD

Dla kogo? – dla młodych ludzi w wieku 14 – 21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Co jest celem zajęć? - podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Jak? – program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych (3 spotkania w godzinach dopołudniowych)

Zgłoszenia w Biurze Stowarzyszenia – 94/340 35 22

więcej informacji o programie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315

III Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

SZANOWNI PAŃSTWO,
Serdecznie zapraszamy na III Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, kóre odbędzie się w dniach 13 – 14 listopada 2015 roku.
Temat roboczy tegorocznego Forum: „Dlaczego tak trudno przyznać się do choroby – pokonać wstyd i lęk”.
Będziemy informować na bieżąco o kolejnych ustaleniach.
Zachęcamy do udziału w Forum wszystkich tych, dla których sprawy dotyczące zdrowia psychicznego są ważne.

http://www.koszalinskie-forum-psychiatryczne.pl/

„Szkoła dla rodziców” dzieci autodestrukcyjnych

Zapraszamy na zajęcia w ramach “Szkoły dla rodziców” (zajęcia dofinansowane przez Gminę Miasto Koszalin), adresowane do rodziców dzieci autodestrukcyjnych.
Jeśli Twoje dziecko (również dorosłe) szkodliwie pije alkohol, bierze narkotyki, okalecza się, choruje na anoreksję lub ma problemy adaptacyjne związane z długotrwałą chorobą – weź udział w tych warsztatach. (więcej…)

Spotkania dla rodziców w ramach “Szkoły dla Rodziców”

5 marca 2015 o godz. 18:00 rozpoczynamy spotkania dla rodziców w ramach “Szkoły dla Rodziców” (Zadanie dofinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie). Udział w zajęciach umożliwia nabycie umiejętności lepszego porozumiewania się z dzieckiem, refleksję nad własną postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń; umożliwia stawianie małych kroków ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji zapraszamy do kontaktu z nami – 94/340 35 22, w godz. 13:00 – 18:00