akcja 1% rozpocznie się niedługo

Szanowni Państwo,

co roku możemy liczyć na Wasze wsparcie. Niech tak będzie i w przyszłym roku, gdy będziecie wypełniać PIT za 2017 rok.

Wiele osób pyta nas dlaczego nie możemy wszystkim chętnym udzielać bezpłatnej pomocy. Odpowiedź zawsze jest taka sama, środki pozyskiwane z dotacji możemy przeznaczyć tylko dla określonej grupy odbiorców (spełniających kryterium danego programu), ilość tych środków – a tym samym bezpłatnych działań jest ograniczona.

Środki uzyskane z Państwa wpłat możemy przeznaczać na działania, które nie są objęte dofinansowaniem w ramach programów. W ostatnich latach przeznaczamy środki z 1% na terapię indywidualną i rodzinną dla osób po kryzysach psychicznych.

Program OGRANICZAM RYZYKO

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

dofinansowało nasz program „Ograniczam ryzyko” – w ramach programu poprowadzimy w wybranych szkołach zajęcia profilaktyczne poruszające tematykę HIV/AIDS oraz nakręcimy wspólnie z młodzieżą film.

Program będzie realizowany do końca 2018 roku.

RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – tzw. rozporządzenie RODO dostosowaliśmy politykę bezpieczeństwa do nowych przepisów.

Korzystając z oferty NASZEGO Stowarzyszenia będą Państwo proszeni o podpisanie klauzuli w zakresie ochrony danych osobowych:

np.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z TUTAJ ZNAJDZIE SIĘ INFORMACJA O RODZAJU OFERTY, Z KTÓREJ PAŃSTWO KORZYSTACIE. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 168 w Koszalinie (kod pocztowy: 75-612).

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 168, w Koszalinie (kod pocztowy: 75-612), tel.: (94) 340-35-22, adres e-mail: stowmm@gmail.com.
  2. Celem zbierania danych jest uczestnictwo … CEL ZAWSZE BĘDZIE JASNO OKREŚLONY
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w …………………………… W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w …………….
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana, tj. TUTAJ BĘDĄ WYMIENIONE ZBIERANE DANE będą udostępnione KOMU? w celu W JAKIM CELU?

Zakres zbieranych danych… ZAWSZE BĘDZIE JASNO OKREŚLONE JAKIE DANE BĘDĄ OD PAŃSTWA ZBIERANE

  • NP. Imię i nazwisko uczestnika
  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres TUTAJ BĘDZIE PODANE, JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.