Zbiórka publiczna w TESCO

2 czerwca 2017, czyli w najbliższy piątek, w ramach kontynuacji akcji „Decydujesz, pomagamy”, będziemy zbierać pieniążki na nasze statutowe cele na terenie sklepu Tesco w CH Atrium w Koszalinie.
Wrzuć pieniążek do naszej puszki, jeśli będziesz tego dnia na terenie galerii
Poinformuj o naszej akcji swoich znajomych
Będziemy na posterunku w godzinach 14 – 22.
Wesprzyj nas, pomóż nam pomagać!

Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego

Nasz program: SYNERGIA – ZAJĘCIA Z MŁODZIEŻĄ otrzymał dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego

 

W ramach programu będziemy pracować z grupą młodych ludzi narażonych na uzależnienie, eksperymentujących z różnymi środkami, podejmujących ryzykowne zachowania – grupa została zebrana i już w tym tygodniu rozpoczynamy pracę.

Zajęcia będą prowadzone w trzech blokach:

  • zajęcia terapeutyczne
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • zajęcia psychoedukacyjne

Udział w zajęciach w ramach programu jest BEZPŁATNY.

OBOZY 2017

Zostało jeszcze po kilka miejsc na obozach, które organizujemy w 2017 roku

1. Obóz numer 1 – Bieszczady – dla dzieci, młodzieży i rodziców

bieszczady

 

2. Obóz numer 2 – Tatry schroniska – dla młodzieży oraz rodziców

tatry

Przypominamy, że gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł

WYBIERAM POMOC

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia witryny kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć

http://www.wybierampomoc.pl/

Na stronie dowiecie się Państwo, m.in.:

CZYM JEST PRZEMOC

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Takie są fakty:

  1. Przemoc jest intencjonalna – ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. Siły są nierównomierne – jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
  3. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste.
  4. Przemoc powoduje cierpienie i ból.

Przemoc psychiczna może przybierać różne formy, na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami itd.

Przemoc fizyczna to nie tylko bicie, które pozostawia rany i ślady, ale także spoliczkowanie, szarpanie, popychanie, ciągnięcie za włosy czy uszy.

Przemoc seksualna może przybrać formę zmuszania do niechcianych zachowań seksualnych (niezależnie od tego czy sytuacja dotyczy współmałżonków, czy też nie), lub niechcianego dotykania, oglądania materiałów o charakterze pornograficznym, czy opowiadania innym osobom o upodobaniach i zachowaniach seksualnych drugiej osoby itd.

Przemoc ekonomiczna może polegać na zabieraniu wszystkich pieniędzy, kontrolowaniu wszystkich wydatków, niszczeniu rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, czy pozostawieniu bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb itd.

Jedną z form przemocy w rodzinie wobec dzieci lub osób starszych czy niepełnosprawnych jest zaniedbanie. Przejawia się np. brakiem troski o żywienie, czystą odzież, opiekę medyczną lub leczenie, pozostawieniem bez opieki czy brakiem zainteresowania problemami tej osoby.

 

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowany z Funduszy Norweskich.