SENS i BEZSENS PROFILAKTYKI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w wojewódzkiej debacie na temat uzależnień wśród młodzieży. ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ: synergia.debata2017@gmail.com

Miejsce i czas – Centrum Kultury 105 w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 168), 14 listopada 2017 roku w godzinach 9:30-15:30.

Debata jest adresowana do przedstawicieli wszystkich placówek oraz instytucji, które podejmują działania w zakresie profilaktyki.

Prelegenci, którzy potwierdzili swój udział:

  • Piotr Adamiak – kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi, współzałożyciel ośrodków MONARU w Łodzi i Kęblinach, specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, szkoleniowiec i wykładowca akademicki; przedstawi swój projekt autorski – Model Działań Systemowych – Przykład Sensownej Profilaktyki.
  • Witold Kędzierski – pedagog, terapeuta uzależnień, certyfikowany specjalista do spraw budowy lokalnych systemów profilaktycznych; opowie o profilaktyce afirmatywnej, czyli o tym aby (oraz jak) pokazywać jasne strony życia zamiast ciemnych, rozbudzać pasje i zainteresowania zamiast tropić zagrożenia, prowadzić ku zauroczeniu życiem zamiast życiem straszyć
  • Robert Piotr Łukasik – specjalista z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej, trener. Certyfikowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny edukator seksualny, certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka, trener Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie gender mainstreamingu, szkoleniowiec Ministerstwa Zdrowia w zakresie problematyki HIV/AIDS, streetworker i partyworker, wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. MSM przy Krajowym Centrum ds. AIDS; opowie m.in. o: konieczności dostosowywania odpowiednich sposobów i narzędzi oddziaływania na różne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Będzie mówił o grupach wsparcia i innych formach pomocy dla osób żyjących z HIV (obciążonych stygmatem choroby zakaźnej), o pracy metodą streetworkingu i partyworkingu wśród osób świadczących usługi seksualne oraz w grupie MSM
  • Bożena Pantoł – pedagog, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie, wykładowca akademicki, doradca zawodowy; opowie o programach profilaktycznych w szkołach oraz o strategiach profilaktycznych – czy istnieją optymalne
  • Violetta Południak – psycholog, socjoterapeuta, terapeuta rodzinny; zajmie się m.in. rodziną, więziami i bliskim kontaktem jako czynnikami chroniącymi; opowie też o uzależnieniach behawioralnych
  • dr Piotr Włodyga – trener komunikacji; opowie m.in. o tym, że: 1. Komunikacja ma swoją logiczną strukturę. 2. Rozumienie i przestrzeganie struktury komunikacji jest warunkiem dobrego kontaktu. 3. Bez kontaktu nie ma rozwoju. 4. Profilaktyka potrzebuje wrażliwości komunikacyjnej.
  • Mirosław Wolański – terapeuta uzależnień, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień MONAR w Grabowie; opowie m.in. o tym od czego się uzależniamy oraz jak wychować narkomana

Szczegóły na ulotce oraz pod numerem telefonu 609 312 236.

Grupa terapeutyczna dla młodzieży

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY

Zajęcia skierowane są do osób w wieku 16 – 18 lat doświadczających trudności w relacjach rówieśniczyczych, wycofanych, przeżywających lęk.

 

Cel zajęć:

– rozpoznawanie własnych uczuć, wyrażanie ich, radzenie sobie z nimi

– radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

– umiejętność tworzenia pozytywnych relacji interpersonalnych

– wzmocnienie poczucia własnej wartości

 

Prowadzący: psycholog psychoterapeuta Magdalena Południak

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (czwartek 18 – 20) w Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym. Rozpoczną się 26.10.2017 r. i będą trwać do końca maja 2018 r.

 

Kwalifikacja do grupy jest poprzedzona konsultacją z prowadzącą (kontakt telefoniczny lub sms – 508289976)

Udział w zajęciach jest odpłatny.

 

Dołącz do kampanii PolakPomaga.pl

Szanowni Państwo!
Rozpoczęła się kampania na portalu PolakPomaga.pl.
Na czym ona polega?
Na zebraniu brakującej kwoty pieniędzy na wyremontowanie naszego Klubu Młodzieżowego i Sali Szkoleniowej.
W jaki sposób możesz nas wesprzeć?
Wejdź na stronę
https://polakpomaga.pl/kampania/klub-mlodziezowy
kliknij „wesprzyj” i wpłać wybraną przez siebie sumę pieniędzy.
Dlaczego to takie ważne?
Bo chcemy stworzyć dla młodzieży miejsce bezpieczne, przyjazne, swojskie. Chcemy dać młodzieży szansę, by mogli pokochać życie.

https://www.youtube.com/watch?v=ayMNAiWewvo&t=13s

 

DECYDUJĘ O SOBIE – program dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program „Decyduję o sobie”

realizujemy w dwóch szkołach:

Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie

Szkole Podstawowej nr 23 w Koszalinie (byłym Gimnazjum nr 11).

Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcie użytkownika Młodzi Młodym.

Uczniowie „pracują” między innymi nad budowaniem poczucia własnej wartości, wzmacnianiem swoich potencjałów, rozwijaniem się

Zdjęcie użytkownika Młodzi Młodym.

Zdjęcie użytkownika Młodzi Młodym.

Szkoła dla Rodziców

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na zajęcia psychoedukacyjne Szkoła dla Rodziców.

Zajęcia dzięki dofinansowaniu Gminy Miasto Koszalin będą częściowo odpłatne.

Zajęcia I grupy rozpoczynają się 10 października godz. 17:15

Zajęcia II grupy odbywają się w systemie weekendowym.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie maila: stowmm@gmail.com z numerem telefonu i wiekiem dzieci.

Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

O Szkole…

Program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.
Udział w zajęciach umożliwia nabycie umiejętności lepszego porozumiewania się z dzieckiem, refleksję nad własną postawa wychowawczą, wymianę doświadczeń; umożliwia stawianie małych kroków ku głębszej relacji , dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Główne motto szkolenia brzmi: „Wychowywać to akceptować i wymagać”
Program w dużej mierze bazuje na cyklu książek A.Faber i E.Mazalish pt. „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały. Jak słuchać żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Tematy kolejnych spotkań:
1. zajęcia integracyjne
2. granice- czy są potrzebne?
3. co zrobić, aby pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami?
4. jak zachęcić dziecko do współpracy?
5. zamiast karania- jak i kiedy wyciągać konsekwencje?
6. jak zachęcać dziecko do bycia samodzielnym?
7. co zrobić aby uwolnić dziecko od grania określonych ról?
8. jak rozwiązywać problemy i konflikty w relacjach z dzieckiem?
9. jak chwalić dziecko, aby chciało powtarzać pożądane zachowania?
10. spotkanie rodzinne.

Szkoła dla Rodziców” jest realizowana w formie zajęć warsztatowych (10 spotkań). Zajęcia zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, w zależności od ustaleń grupy mogą się odbywać w systemie spotkań weekendowych.