Program wczesnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum nr 2 w Koszalinie

Nasze Stowarzyszenie dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasto Koszalin rozpoczęło realizację zadania: Program wczesnej interwencji profilaktycznej. Program będzie realizowany do końca grudnia 2016 roku. W ramach programu młodzież, rodzice oraz kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Koszalinie objęci zostaną kompleksowymi działaniami o charakterze profilaktycznym, które służyć mają rozwojowi placówki.

 1. 5 kwietnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 pt. „Możemy, czy chcemy” z zespołem realizatorów programu wraz z superwizorem programu Piotrem Adamiakiem. Celem spotkania była diagnoza sytuacji problemowej, analiza potrzeb, wypracowanie możliwości współpracy w zakresie pożądanych zmian. Drugie takie spotkanie jest zaplanowane na październik 2016 roku.
 2. W szkole powstanie Zespół Aktywnej Profilaktyki (w jego skład wejdą wybrani nauczyciele, psycholog, pedagog), który weźmie udział w czterech spotkaniach superwizyjnych.
 3. Jeszcze przed wakacjami odbędzie się szkolenie specjalistyczne dla Zespołu Aktywnej Profilaktyki pn. „Praca z grupą” – cel: przygotowanie nauczycieli do samodzielnej pracy z uczniami, stworzenie scenariuszy zajęć z uczniami.
 4. Rodziców zaprosimy na spotkania-debaty „Znajdź czas dla swojego dziecka” – cel: zwrócenie uwagi na problemy przeżywane przez dorastającą młodzież oraz zagrożenia wynikające z faktu sięgania po środki zmieniające świadomość.
 5. Zostaną zorganizowane dwie debaty dla rodziców, nauczycieli, młodzieży „Razem” – cel: zwrócenie uwagi na możliwości współpracy w zakresie realizacji programów profilaktycznych w szkole.
 6. W każdej klasie odbędą się spotkania „Otwórz oczy, żyj”. Cel: zachęcenie młodzieży do udziału w zajęciach grupowych podnoszących umiejętności społeczne, nastawionych na budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
 7. Poprowadzimy zajęcia grupowe dla młodzieży „Zróbmy dla siebie więcej”.
 8. W ramach programu prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, młodzieży. Prowadzący: psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, psychiatra dziecięcy
 9. W grudniu odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację programu.

Dziękujemy dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Koszalinie oraz całej kadrze pedagogicznej za zaangażowanie w realizację programu oraz Gminie Miasto Koszalin za jego sfinansowanie.

1% podatku za 2015 rok

Wypełniacie Państwo swój PIT za 2015 rok – pamiętajcie wówczas o naszym Stowarzyszeniu i przekażcie nam swój 1% – wystarczy wpisać nasz KRS 0000051371

SILNI 1%  WSPIERAMY MOCNIEJ Naszym celem jest podnoszenie jakości życia młodych ludzi, ich rodzin i otoczenia. Słuchamy, wspieramy, uczymy… wychodząc z założenia, że każdy czasem może potrzebować w swoim życiu kogoś, kto zechce mu pomóc.

WYPEŁNIJ PIT:  Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% – E-deklaracje 2016

1!

Zapamiętajcie Państwo te cyfry: 0000051371 i wpiszcie je w odpowiednią rubrykę swojego PIT-a

Jesteśmy organizacją, która skupia w swoich szeregach młodzież potrzebującą wsparcia i pomocy oraz taką, która sama takiego wsparcia udziela innym – swoim rówieśnikom oraz dorosłych – specjalistów, entuzjastów, wolontariuszy, którzy pomagają młodzieży we wchodzeniu w dorosłość i zawsze podają rękę, gdy jest to potrzebne.

Staramy się zmieniać „kawałek świata”, który nas otacza.

PODARUJ NAM SWÓJ 1%

Zajęcia dla rodziców nastolatków

Szanowni Państwo, dziękujemy za to, że obdarzacie nas swoim zaufaniem. Lista na obecną Szkołę dla Rodziców nastolatków zapełniła się w 1,5 dnia – NIESTETY BRAK JUŻ MIEJSC. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie zgłoszenia na: stowmm@gmail.com

Rodziców małych dzieci prosimy o cierpliwość, zajęcia niedługo zostaną rozpoczęte.

zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach Szkoły dla rodziców.
Zajęcia rozpoczynają się w w czwartek – 31 marca 2016, w godzinach 17:00 – 19:00 – dla rodziców dzieci starszych i młodzieży.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 168 (III piętro).
Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań – zawsze w czwartki w godz. 17:00 – 19:00. W trakcie cyklu możliwa jest jedna nieobecność.

Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny i wynosi 25 zł za 2 godziny zajęć, całość 200 zł. Uwaga! Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia ich.

Odpłatność za zajęcia można wnieść na pierwszym spotkaniu – gotówką lub na konto Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi -Młodym” w Koszalinie mBank 42 1140 2017 0000 4102 1292 7133 z dopiskiem „spotkania z rodzicami – czwartek”

Zgłoszenia i informacje: stowwmm@gmail.com oraz 511325712

SZKOŁA DLA WYCHOWAWCÓW

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w szkoleniu: „SZKOŁA DLA WYCHOWAWCÓW”

Zajęcia mają na celu:

 • znalezienie rozwiązań trudnych sytuacji w kontakcie z dzieckiem;
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się, budowanie prawidłowych relacji z dziećmi;
 • pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rodzicami;
 • uświadomienie wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego;
 • uświadomienie, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowawca nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • integracja grupy;
 • nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, komunikacja;
 • osoba wychowawcy i jego rola w kontakcie z dzieckiem;
 • tworzenie kontraktu – umowy pracy z dziećmi;
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka;
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów;
 • zachęcanie dziecka do współpracy;
 • spotkanie z rodzicami.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w: Piątek: 15.15 – 19.00 i Sobota: 9.00 – 17.30 (z godzinną przerwą na obiad)

Łącznie: 30 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia: 450 zł/osobę

Terminy zostaną podane po zebraniu się grupy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: stowmm@gmail.com

Prowadzący: mgr Violetta Południak, dr Piotr Włodyga, mgr Marta Wołoszyn